Chính sách đa dạng cho nội dung biên tập

  1. Giới thiệu: KS Terminals Inc. (KST) cam kết thúc đẩy sự đa dạng, hòa nhập và thể hiện văn hóa trong nội dung biên tập của chúng tôi. Chúng tôi nhận ra sức mạnh của hoạt động giao tiếp trong việc định hình các quan điểm, tác động đến các cuộc trò chuyện và thúc đẩy sự hiểu biết của nhiều đối tượng khác nhau trên toàn thế giới. Chính sách Đa dạng này nêu rõ sự cống hiến của chúng tôi trong việc tạo ra nội dung tôn trọng và phản ánh sự phong phú về kinh nghiệm và nền tảng của con người.
  2. Sáng tạo nội dung toàn diện: Chúng tôi tin rằng sự đa dạng sẽ nâng cao tính sáng tạo, đổi mới và chất lượng nội dung của chúng tôi. Chúng tôi cam kết tạo ra nội dung thể hiện nhiều quan điểm, văn hóa và bản sắc khác nhau. Nội dung của chúng tôi sẽ mang tính toàn diện, tôn trọng và không có khuôn mẫu, thành kiến ​​và phân biệt đối xử.
  3. Trình bày chính xác: Chúng tôi cố gắng trình bày chính xác sự đa dạng của các bên liên quan trên toàn cầu, bao gồm khách hàng, nhân viên, đối tác và cộng đồng. Nội dung của chúng tôi sẽ phản ánh sự đa dạng của tiếng nói và câu chuyện góp phần tạo nên tấm thảm năng động cho thế giới của chúng ta.
  4. Miêu tả công bằng và bình đẳng: Chúng tôi nỗ lực miêu tả các cá nhân và cộng đồng một cách công bằng, bình đẳng và tôn trọng. Nội dung của chúng tôi sẽ không duy trì những định kiến ​​hoặc xuyên tạc có hại nhằm loại trừ hoặc phân biệt đối xử với bất kỳ nhóm nào dựa trên các yếu tố như chủng tộc, giới tính, dân tộc, tôn giáo, tuổi tác hoặc các đặc điểm khác.
  5. Thúc đẩy tính toàn diện: Chúng tôi sẽ tích cực tìm kiếm cơ hội để khuếch đại tiếng nói và quan điểm của những người ít được đại diện. Chúng tôi cam kết cung cấp một nền tảng cho những tiếng nói có thể không được lắng nghe, thúc đẩy sự hiểu biết và đồng cảm giữa các nền văn hóa.
  6. Nhạy cảm với bối cảnh văn hóa: Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của bối cảnh văn hóa trong giao tiếp. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng nội dung của chúng tôi nhạy cảm về mặt văn hóa và phù hợp với nhiều đối tượng khán giả khác nhau mà chúng tôi tiếp cận. Chúng tôi thừa nhận rằng các sắc thái văn hóa hình thành nên nhận thức và chúng tôi mong muốn giao tiếp với sự tôn trọng những khác biệt này.
  7. Hợp tác và phản hồi: Chúng tôi đánh giá cao ý kiến ​​đóng góp từ các bên liên quan đa dạng của mình. Chúng tôi khuyến khích cộng tác với các cá nhân từ nhiều nền tảng khác nhau để đảm bảo rằng nội dung của chúng tôi có tính hòa nhập và gây được tiếng vang với khán giả toàn cầu. Chúng tôi cũng hoan nghênh phản hồi về tính toàn diện và chính xác của nội dung của chúng tôi vì nó giúp chúng tôi cải thiện và phát triển.
  8. Học tập liên tục: Chúng tôi cam kết học tập và cải tiến liên tục trong lĩnh vực đa dạng và hòa nhập. Những người sáng tạo nội dung của chúng tôi sẽ được đào tạo và nhận nguồn lực để nâng cao hiểu biết của họ về sự nhạy cảm về văn hóa, những thành kiến ​​vô thức và các phương pháp hay nhất để tạo nội dung hòa nhập.
  9. Trách nhiệm giải trình và tính minh bạch: Chúng tôi tự chịu trách nhiệm duy trì Chính sách đa dạng này đối với nội dung biên tập. Chúng tôi sẽ thừa nhận và khắc phục một cách minh bạch mọi sai sót hoặc trường hợp trong đó nội dung của chúng tôi không đáp ứng được cam kết về tính đa dạng và hòa nhập.

Tại KS Terminals Inc., chúng tôi nhận ra rằng nội dung biên tập của chúng tôi có khả năng kết nối, giáo dục và truyền cảm hứng. Chính sách Đa dạng của chúng tôi đối với Nội dung Biên tập nhấn mạnh cam kết của chúng tôi trong việc sử dụng quyền lực này một cách có trách nhiệm bằng cách tạo ra nội dung tôn vinh vẻ đẹp của sự đa dạng và góp phần vào cuộc trò chuyện toàn cầu toàn diện hơn.

Cập nhật lần cuối: [ Ngày 14 tháng 9 năm 2023 ]

Nếu có thắc mắc về Chính sách Đa dạng của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ[communications@ksterminals .com] .