หลักการเผยแพร่

 1. บทนำ: ที่ KS Terminals Inc. (KST) เราทุ่มเทเพื่อส่งมอบเทอร์มินัลไฟฟ้า ขั้วต่อรถยนต์ และขั้วต่อชาร์จ EV คุณภาพสูงให้กับลูกค้าทั่วโลก ความมุ่งมั่นของเราขยายไปไกลกว่าผลิตภัณฑ์ของเรา ครอบคลุมข้อมูลที่เราแบ่งปันผ่านเว็บไซต์และแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ ของเรา หลักการเผยแพร่เหล่านี้สรุปแนวทางของเราในการเผยแพร่เนื้อหา เพื่อให้มั่นใจถึงความสม่ำเสมอ ความถูกต้อง และความเกี่ยวข้องในการสื่อสารดิจิทัลทั้งหมดของเรา
 2. วัตถุประสงค์ของเนื้อหา: เป้าหมายพื้นฐานของเราคือการมอบเนื้อหาที่มีคุณค่า ให้ข้อมูล และมีส่วนร่วมแก่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ลูกค้า พันธมิตร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา เนื้อหาของเราพยายามที่จะ:
  • ให้ความรู้ผู้ใช้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ แนวโน้มอุตสาหกรรม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของเรา
  • ช่วยเหลือผู้ใช้ในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอของเรา
  • แสดงความเชี่ยวชาญของเราในฐานะผู้ผลิตชั้นนำภายในโดเมนของเรา
  • ปลูกฝังการสื่อสารที่โปร่งใสกับผู้ชมที่หลากหลายของเรา
 1. มาตรฐานด้านบรรณาธิการ: เรายึดถือมาตรฐานด้านบรรณาธิการที่เข้มงวดเพื่อปกป้องชื่อเสียงของแบรนด์ของเราและรับประกันการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เนื้อหาของเราจะเป็น:
  • ถูกต้อง: ข้อมูลที่นำเสนอจะมีความถูกต้องตามข้อเท็จจริงและเป็นปัจจุบัน
  • เกี่ยวข้อง: เนื้อหาของเราจะตอบสนองความสนใจและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของเรา
  • ชัดเจนและรัดกุม: เรามุ่งมั่นเพื่อความชัดเจนและรัดกุมในภาษาและคำอธิบายของเรา
  • ไม่ส่งเสริมการขาย: ในขณะที่โปรโมตผลิตภัณฑ์ของเรา เนื้อหาของเราจะนำเสนอข้อมูลเชิงลึกทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน
 1. ความคิดริเริ่มและการระบุแหล่งที่มา: เราเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาทั้งหมดที่เราเผยแพร่นั้นเป็นต้นฉบับหรือมีการระบุแหล่งที่มาอย่างถูกต้อง ซึ่งรวมถึงรูปภาพ วิดีโอ ข้อความ และองค์ประกอบมัลติมีเดียอื่นๆ
 2. การตรวจสอบและอนุมัติ: ก่อนที่จะเผยแพร่ เนื้อหาทั้งหมดจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและอนุมัติเพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้อง ความเกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับคุณค่าของแบรนด์ของเรา กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกันระหว่างทีมการตลาด เทคนิค และกฎหมายของเรา
 3. ความถี่ในการเผยแพร่: เรามุ่งมั่นที่จะรักษากำหนดการที่สอดคล้องกันในการแบ่งปันเนื้อหาที่นำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สดใหม่และเกี่ยวข้องแก่ผู้ชมของเรา อย่างไรก็ตาม คุณภาพยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของเรา และเนื้อหาแต่ละชิ้นจะเป็นไปตามมาตรฐานที่เรากำหนดไว้
 4. ความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับ: เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เรางดเว้นจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความลับหรือละเอียดอ่อนที่อาจเป็นอันตรายต่อธุรกิจ ลูกค้า หรือพันธมิตรของเรา
 5. การมีส่วนร่วมของผู้ใช้: เราสนับสนุนให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมผ่านความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการสอบถามเกี่ยวกับเนื้อหาของเรา เรามุ่งมั่นที่จะตอบสนองต่อการโต้ตอบของผู้ใช้ทันทีและอย่างมืออาชีพ
 6. การปรับตัวและการเพิ่มประสิทธิภาพ: ด้วยตระหนักถึงลักษณะการพัฒนาของอุตสาหกรรมและผู้ชมของเรา เราจะประเมินกลยุทธ์ด้านเนื้อหาของเราเป็นประจำ และทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นเพื่อให้มีความเกี่ยวข้องและมีคุณค่า
 7. การปฏิบัติตามข้อกำหนดและการพิจารณาทางกฎหมาย: เราปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเนื้อหาที่เราแบ่งปัน ซึ่งรวมถึงกฎหมายลิขสิทธิ์ ข้อบังคับเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า กฎหมายคุ้มครองข้อมูล และข้อพิจารณาทางกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 8. ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ: เราให้ความสำคัญกับข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะจากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา หากคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่เผยแพร่หรือแนวคิดในการปรับปรุงของเรา โปรดติดต่อเรา

ด้วยการปฏิบัติตามหลักการเผยแพร่เหล่านี้ KS Terminals Inc. มุ่งหวังที่จะมอบประสบการณ์ออนไลน์ที่สม่ำเสมอ มีคุณค่า และให้ข้อมูลแก่ผู้ชมดิจิทัลทั้งหมดของเรา

อัพเดตล่าสุด: [ 14 กันยายน 2023 ]

หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักการเผยแพร่ของเรา โปรดติดต่อเราที่[communications@ksterminals .com] .